Vilkår for bruk av våre nettsider

Opphavsrett

Vexta AS (heretter «Vexta») har opphavsrett til alt innhold på disse nettsidene (heretter «Hjemmesiden»), samt eierskap til øvrige registrerte og uregistrerte immaterielle rettigheter, herunder alle firmanavn, varemerker, designrettigheter mv som tilhører Vexta.

Hjemmesiden er knyttet opp mot din (heretter «Kundens») konto for bruk av produktet SafeCurrent (heretter samlet benevnt «Tjenesten»). Opprettelse av konto og kjøp av SafeCurrent-produktet er nødvendig for bruk av Hjemmesiden. Det er en forutsetning at Kunden før bruk av Tjenesten og Hjemmesiden setter seg grundig inn i alle nødvendige og tilgjengelige bruksanvisninger, monteringsanvisninger og øvrig dokumentasjon som er nødvendig for å bruke Tjenesten og Hjemmesiden, samt ikke bruker Tjenesten eller Hjemmesiden i strid med instruksjoner som er blitt gitt, eller til andre formål enn slike som er tilsiktet.

Om Hjemmesiden

Hjemmesiden kan inneholde utilsiktede feil, døde linker eller skrivefeil, og man kan oppleve nedetid for Hjemmesiden og Tjenesten. Slike feil vil bli rettet så snart Vexta blir gjort oppmerksom på disse og har fått anledning til å foreta feilretting, og Kunden oppfordres derfor til å ta kontakt med Vexta på support@safecurrent.no dersom Kunden oppdager slike feil som de ovennevnte. Informasjonen på Hjemmesiden og Tjenesten for øvrig vil bli oppdatert jevnlig, men feil eller unøyaktigheter kan likevel forekomme. Vexta har intet ansvar for innhold på andre nettsteder enn Hjemmesidene i de tilfellene hvor det lenkes til andre nettsteder enn Hjemmesiden.

Virus og dataangrep

Vexta gjør alt som med rimelighet kan forventes for å holde Hjemmesiden fri for virus, phishing og andre ondsinnede cyberangrep, men Vexta kan aldri garantere at Hjemmesiden ikke blir angrepet av tredjeparter eller at slike skaffer seg adgang til Hjemmesiden ved hjelp av datainnbrudd eller andre ulovlige eller uautoriserte handlinger. Ta derfor alle nødvendige forholdsregler når du besøker Hjemmesiden, og sørg for at du til enhver tid har oppdatert antivirusprogramvare.

Ansvarsbegrensning

Hjemmesiden og Tjenestene, samt produktet SafeCurrent, tilbys kun til privat bruk, og skal ikke benyttes i næringsøyemed. Så langt det tillates under norsk rett frasier Vexta seg ethvert ansvar for tap, herunder indirekte tap eller følgetap, som Kunden måtte lide som følge av vanlig bruk av eller manglende evne til å bruke Hjemmesiden og Tjenestene, herunder annen bruk enn den tilsiktede. Under enhver omstendighet, og i den utstrekning det tillates under norsk rett, begrenses Vextas ansvar for Kundens tap til vederlaget Kunden har betalt for bruk av Tjenesten.

Konfidensialitet

All informasjon som gis til Vexta av Kunden som følge av bruk av Hjemmesiden og Tjenesten er konfidensiell, og Vexta vil ikke utlevere slik informasjon i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å gi Kunden nødvendig adgang til Hjemmesiden og Tjenesten, samt når det påkrevet at Vexta utleverer informasjon i medhold av norsk lov eller som følge av rettslige pålegg.

Informasjonskapsler / Cookies

Denne Hjemmesiden benytter informasjonskapsler / cookies. Dersom du ikke samtykker i dette må du avstå fra å benytte dette nettstedet.

Personvernerklæring for Vexta AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder har på vegne av Vexta AS delegert ansvaret for selskapets behandling av personopplysninger om kunder til utviklingssjef Thomas Madsen.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, telefonnummer, e-postadresse, saldo, brukernavn, betalingskort, tidspunkt for transaksjoner i aktuelt betalingskort, kjøpt produkt og passord for tilgang til kunde/bestillingsside.

For kjøp og oppslag på selskapets nettsider lagrer vi i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med deres kjøp via e-post, telefon og SMS.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle service og supportoppgaver knyttet til tjenestene i produktet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere Eseye, Stripe og Nexthop.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år etter avsluttet supportavtale.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vår virksomhet oppbevarer ikke personopplysninger i et omfang og til type bruk som krever at vi har et eget personvernombud.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

personvern@vexta.no

Vexta AS

Glynitveien 21, 1400 SKI, Norge