Slik monterer og registerer du din SafeCurrent batterimonitor

  1. Skann QR koden på enheten / esken med mobilen og følg linken. Eller du kan manuelt navigere til safecurrent.no/register.
  2. Brukte du QR koden så vil IMEI nummeret automatisk fylles inn. Hvis ikke må den skrives inn manuelt. Følg ellers anvisning for registrering.
  3. Fest sort ledning til batteriets minuspol og rød ledning til plusspol.
  4. Sjekk at rødt lys på enheten tennes.
  5. Fest enheten på et passende sted med teipen som følger med.
  6. Gå til nettsiden for å se målingene fra enheten. Det vil kunne ta opp til 60 minutter fra registrering til første måling blir synlig.
  7. Det kan være lurt å ta vare på esken for å ikke miste IMEI nummer og QR kode.