Ofte stilte spørsmål

SafeCurrent er avhengig av dekning i mobilnettet for å oppdatere data. Selv om enheten har hatt dekning tidligere kan omliggende forhold gjøre at mobildekningen forverres slik at enheten mister kontakt. Du kan forsøke å flytte enhetene eller å koble til en ekstern antenne til enheten for å bedre dekningen der den står.
SafeCurrent er i utgangpunktet utviklet for å overvåke batterispenning og temperatur med minimalt strømforbruk, posisjonsangivelse er en tilleggsytelse som er basert på posisjonering via mobilmaster og ikke en GPS tjeneste. Dette betyr at posisjonsangivelsen kan være med relativt stort avvik hvis det er få mobilmaster i området, men relativt nøyaktig med mange master. Du kan uansett sette opp din konto slik at du blir varslet hvis kjøretøyet starter/begynner å lade.
For å forbruke minst mulig strøm er SafeCurrent satt opp til sende data hver fjerde time. Ved innstilte varslingsnivåer vil den sende uansett når nivået for den fastsatte varslingen inntreffer.
Den røde lampen på enheten lyser bare et kort øyeblikk ved tilkobling og når enheten kobler seg opp mot mobilnettet for å sende data hver fjerde time.
Ja, SafeCurrent virker i hele Europa.
Ja, du kan ha flere enheter listet på din brukerkonto på www.safecurrent.no. Det må tegnes et abonnement pr. enhet.