Dette er SafeCurrent batterimonitor

Når du har montert SafeCurrent batterimonitor vil du ikke forstå hvordan du tidligere greide deg uten! SafeCurrent batterimonitor fjernovervåker alle 12V og 24V blybatterier, væske, gel, AGM, i alle typer kjøretøy. Du kan sitte hjemme, eller egentlig hvor som helst, og sjekke batteritilstanden via din mobil, nettbrett eller pc. SafeCurrent batterimonitor er enkel å montere i din båt, bil, campingvogn, motorsykkel, scooter, ATV, snøscooter, traktor, snøfreser eller anleggsmaskin.

SafeCurrent batterimonitor er en liten datamaskin med SIM-kort som sender oppdaterte måledata om batterispenning, temperatur og en omtrentlig geografisk posisjon for båten/kjøretøyet. Forutsetter selvsagt mobildekning. Måledataene kan du enkelt kontrollere på Min Side.

Vit at du har strøm nok

Kontroll av ladingen på batteriet er like selvsagt som å sjekke at du har nok drivstoff på tanken. Med SafeCurrent batterimonitor kontrollerer du at batteriet på båten er ladet og klart når du er klar. SafeCurrent avleser måledata for batterispenning og temperatur.

Forleng batteriets levetid

Ved å følge generelle råd som å holde batteriet ladet over 50% av kapasitet, kan du forlenge levetiden betraktelig. Full utlading bør unngås og kan føre til at batteriet blir ødelagt. SafeCurrent gir deg måledataene du trenger. Forøvrig bør du følge batteriprodusentens råd!

Temperatur-overvåking

Temperatur påvirker batteriets ytelse og levetid. Ved å kunne se batteriets temperatur kan du bedre benytte batteriets kapasitet. Og du kan sette opp varslinger slik at tiltak kan gjøres når dette er nødvendig.

Hvor er kjøretøyet?

Krysspeiling i mobilnettet vil gi deg omtrentlig geografisk posisjon på hvor kjøretøyet befinner seg til en hver tid. Har uvedkommende tatt seg en tur med båten din? Lurer du på hvor poden med scooteren blir av? Kanskje du har lånt ut anleggsmaskinen din og mistet oversikten? Siste registrerte posisjon ser du på avlesningssiden din.